Szervezeti felépítés ET

Szervezeti felépítés

A bíróság bíráinak és bírósági titkárainak nevét, az általa intézett peres, nemperes ügyeket, valamint kijelöléseiket a bíróság ügyelosztási rendjének mellékletei tartalmazzák.

Hatályos ügyelosztási rendek:
https://egritorvenyszek.birosag.hu/ugyelosztasi-rend

Egyéb elérhetőségek:

Egri Törvényszék kezelőirodák:
kezelo_egritvsz@birosag.hu

Büntetés végrehajtási ügyekben benyújtott kérelmek:
kezelo-etvszbv@birosag.hu