Szervezeti felépítés Cég

Szervezeti felépítés

A cégbíróság bíráinak nevét, az általuk intézett ügyeket, valamint kijelöléseiket a bíróság ügyelosztási rendjének mellékletei tartalmazzák.

Hatályos ügyelosztási rendek:
https://egritorvenyszek.birosag.hu/ugyelosztasi-rend

Elérhetőség:

Cégbíróság kezelőiroda:
kezelo_etcegbir@birosag.hu