Szervezeti felépítés HaJB

Szervezeti felépítés 

A bíróság bíráinak és bírósági titkárainak nevét, az általa intézett peres, nemperes ügyeket, valamint kijelöléseiket a bíróság ügyelosztási rendjének mellékletei tartalmazzák.

Hatályos ügyelosztási rendek: 
https://egritorvenyszek.birosag.hu/ugyelosztasi-rend

Elérhetőség:

Hatvani Járásbíróság kezelőiroda:
kezelo_hatvanjb@birosag.hu