Jogi szakkönyvtár


Az Egri Törvényszék könyvtára az 1997. évi CXL. tv. alapján helyi feladatkörű, jogtudományi szakkönyvtár. Alapvető feladata az ítélkező munka támogatása, annak információs szolgáltatásokkal segítése. A könyvtár szolgáltatásait elsősorban az Egri Törvényszék dolgozói vehetik igénybe. Más érdeklődők a törvényszék elnöke engedélyével látogathatják, állományát térítésmentesen helyben használhatják, kölcsönzésre nincs lehetőség. Beiratkozási díj nincs.A könyvtár segíti használóinak a tudományos kutatást, témafigyelést, segítséget nyújt publikációk elkészítéséhez. Az elkészült művekből egy példányt megőrzésre kérünk átadni.

Fő gyűjtőköre elsősorban a jogtudományt átfogó hazai és Európai Unió jogával kapcsolatos szakkönyvek,kézikönyvek, időszaki kiadványok, lexikonok.

A Bírósági Integrált Könyvtári Rendszer(IKR) állománya tájékoztat a bírósági könyvtárak dokumentumairól, melynek elérhetősége:

https://corvina.birosag.hu/WebPac/CorvinaWeb