Új távlatokat nyit a Via Video projekt a bírósági munkában – Interjú Dr. Schmidt Péterrel az Egri Törvényszék Büntető Kollégiumának Vezetőjével

A tavalyi évben a VIKI projekt keretében a bíróságokon üzembe helyezett 72 végpont jelentős változást indított be az elhúzódó bírósági eljárások kezelésében: a bíróságok a tárgyalás helyszínétől jelentős távolságra lakó tanúk, szakértők, valamint a büntetés-végrehajtási intézetben fogvatartott személyek kihallgatását, illetőleg civilisztikai ügyekben az eljárás résztvevőinek meghallgatását anélkül tudják foganatosítani az üzembe helyezett távmeghallgatásra alkalmas rendszerrel, hogy az érintett személyeknek a tárgyalás helyszínén személyesen jelen kellene lenniük.

 

Érezhető-e a tavalyi évben rendelkezésre álló rövid idő alatt a rendszer hatása, alkalmazzák-e már a bírák a távmeghallgatás lehetőségét?

A távmeghallgatásra is alkalmas 72 tárgyalótermi végpont segítségével személyes megjelenés nélkül, minden résztvevő számára idő- és költséghatékony módon bonyolíthatók le a bírósági kihallgatások, illetve meghallgatások. Az Országos Bírósági Hivatal összesített adatai szerint tavaly a rendszer üzembe helyezését követő három hónap alatt a rendelkezésre álló rövid idő ellenére 96 bíró összesen 191 alkalommal vette igénybe országszerte a távmeghallgatási rendszert. A legtöbb távmeghallgatást novemberben bonyolították le, a távmeghallgatások több, mint fele ebben a hónapban történt. Az adatokból megállapítható, hogy a kezdeti ismerkedést követően a bírák nagy lendülettel kezdték alkalmazni az új eszköz nyújtotta lehetőségeket, melynek használatára a 2018. július 01. napjával hatályba lépő büntetőeljárási törvény több rendelkezése, valamint a polgári perrendtartáshoz kapcsolódó rendelkezések is lehetőséget nyújtanak. A bírói szervezet szeretné kihasználni a távmeghallgatásban, valamint a tárgyalótermi  kép- és hangrögzítésben rejlő lehetőségeket, ezért az Országos Bírósági Hivatal saját szervezésében az úgynevezett Via Video projekt keretében a már elkészült rendszerrel kompatibilis további 112 tárgyalótermi végpont kiépítését tervezi, illetőleg ezen felül a további tárgyalótermeket kép- és hangrögzítésre alkalmas eszközökkel kívánja felszerelni. A Via Video projekt célja az, hogy a fejlesztést követően az ország valamennyi járásbíróságán legalább egy tárgyalóteremben rendelkezésre álljon olyan távmeghallgatásra alkalmas rendszer, amely segítségével az érintett tárgyalóteremben és az országban működő bármelyik, bírósági tárgyalóteremben, büntetés-végrehajtási intézetben, illetve az esetlegesen más állami szervnél kialakított távmeghallgatási végpont között élő kapcsolat alakítható ki, emellett a végpont a tárgyalóteremben történtek kép- és hangfelvételen történő rögzítésére is alkalmas.

 

Mire alkalmas a már kiépült rendszer, miben tudja segíteni a bíróságok munkáját, illetve mit fognak ebből érezni az ügyfelek?

A távmeghallgatásra alkalmas végpontok alkalmasak arra, hogy bármely más végponttal összekapcsolódva két helyszín között biztosítsák a folyamatos, ellenőrzött és valós idejű kép- és hangkapcsolatot. A rendszer segítségével a tárgyalóteremben tartózkodó személyek közvetlen videókapcsolatban lehetnek például a büntetés-végrehajtási intézetben tartózkodó vádlottal, aki úgy vesz részt az eszköz segítségével a tárgyaláson, hogy valamennyi, ott történt eseményt látja, az ott elhangzottakat hallja, hozzászólhat, kérdést tehet fel, őt ezen a rendszeren keresztül ki lehet hallgatni, hozzá kérdéseket lehet intézni, a tárgyalóteremben tartózkodók pedig mindvégig látják és hallják az elkülönített heliységben jelen lévő vádlottat. A rendszer emellett alkalmas védett tanú meghallgatására is, ilyenkor a védett tanú kihallgatására szolgáló helyiségből kép a tárgyalóteremben lévő monitorokra nem érkezik, az elkülönített helyszínt csak a bíró látja, a kihallgatott személy hangja pedig torzítottan érkezik a tárgyalóterembe, ezáltal lehetővé téve, hogy a védett tanú olyan módon kerüljön kihallgatásra, hogy a személyazonossága ne derülhessen ki, ugyanakkor a tárgyaláson történteket lássa és hallja, és a neki feltett kérdésekre válaszolhasson. A rendszer a távol lévő személyek eljárási cselekményen való részvételének biztosítása mellett, vagy önmagában is alkalmas arra, hogy az eljárási cselekményt kép- és hangfelvételen rögzítse. Az új büntetőeljárási törvény lehetővé teszi azt, hogy a tárgyalásról olyan módon készüljön a jegyzőkönyv, hogy a bíróság a tárgyaláson történteket folyamatos kép- és hangfelvételen rögzíti. Ebben az esetben a tárgyalásról írásbeli jegyzőkönyv nem készül, csak a kép- és hangfelvétel használatához szükséges írásbeli kivonat. A Via Video projekt keretében az Országos Bírósági Hivatal célja az is, hogy ezeket a felvételeket egy úgynevezett annotáló szoftver segítségével jól használhatóvá tegye, ezen szoftver segítségével mind felvétel közben, mind utólag különböző jelzések és megjegyzések helyezhetők el a felvételen, ezek alapján a felvétel kereshetővé válik, akár a beszélő személye, akár az egyes eljárási cselekmények (például: a tanú kihallgatásának megkezdése, vagy a vádirat ismertetése) szerint. Az így jegyzetelhető és kereshető kép- és hangfelvételek megkönnyítik a bíró munkáját.

A távmeghallgatás alkalmazásának jelentősége az állampolgárok, illetve az állami szervek számára kettős, egyfelől az időt és költséget takarít meg valamennyi résztvevőnek, hiszen például egy Zalaegerszegen élő tanúnak nem kell az egri tárgyalásra ideutaznia, nem esik ki emiatt egy napra a munkából, és nem kell jelentős költséget előlegeznie vállalva az utazás fáradalmait, hanem a Zalaegerszegen meglévő távmeghallgatási végpont segítségével a Zalaegerszegi Törvényszékről vehet részt az Egri Törvényszéken megtartott tárgyaláson. Ez a jelentős könnyebbség növeli az idézett személyek megjelenési hajlandóságát is a tárgyaláson, míg korábban számos esetben maradt el amiatt tárgyalás, mert a távolról megidézettek nem tudtak a tárgyaláson megjelenni utazási nehézség, vagy pénzhiány miatt, emiatt pedig elmaradtak a tárgyalások, a távmeghallgatási rendszer alkalmazásával ezt el lehet kerülni. Az eljárások elhúzódásának egyik legfőbb oka az volt, hogy a bíróságok idézésére a megidézettek nagyon sok esetben nem jelentek meg. Amennyiben távmeghallgatás útján történik a kihallgatásuk, a megjelenési hajlandóság javulásával az ügyek időszerűsége is javítható, így a bírósági eljárások rövidebb időn belül befejeződhetnek. A távmeghallgatási rendszer alkalmazása jelentősen kedvez a büntetés-végrehajtási intézeteknek is, mert a fogvatartott személyeket nem kell szállítani és előállítani a tárgyalásra, amellyel jelentős költség takarítható meg, és a munkaerőigény is csökken, így hatékonyabban használható ki a fogvatartottak őrzésére rendelkezésre álló személyek munkaideje.

 

Alkalmas-e ez a rendszer arra, hogy más országokból érkező megkereséseket is teljesíteni tudjanak a magyar bíróságok?

A távmeghallgatási végpontok a működtetésükre szolgáló rendszerrel együtt alkalmasak arra, hogy a bíróságok a külföldi megkereséseket, a nemzetközi bűnügyi jogsegély, vagy az Európai Unió tagállamaiból érkező jogsegély iránti megkereséseket teljesíteni tudják, eddig már több sikeres tanúmeghallgatás végrehajtására került sor távmeghallgatás útján holland, osztrák és román bíróságokkal is.

 

Ha jól tudom, Egerben épült ki az első működőképes távmeghallgatási végpont. Mik a helyi tapasztalatok a rendszerrel kapcsolatban?

Valóban 2018 áprilisában a megújult Egri Törvényszék épületében került sor a távmeghallgatásra alkalmas rendszer bemutatására bírósági elnökök részére, és az első igazi eljárási cselekményt is Egerben hajtották végre ezzel a rendszerrel, az Egri Törvényszék egy büntetés-végrehajtási ügyben tartott távmeghallgatás útján meghallgatást. Azóta az Egri Törvényszéken kialakított végpontokat számos esetben használták, több alkalommal történt sikeres összeköttetés más bíróságokkal,          büntetés-végrehajtási intézetekkel, illetőleg a rendszert üzemeltető NISZ Zrt. más végpontjaival. Az Egri Törvényszék a közelmúltban közreműködött a Fővárosi Törvényszéken folyamatban lévő, igen jelentős közérdeklődésre számot tartó büntetőügyben az egyik vádlott kihallgatásában, az érintett vádlott az Egri Törvényszék tárgyalótermében vett részt a Fővárosi Törvényszéken megtartott tárgyaláson olyan módon, hogy a jelenlétét a folyamatos kép- és hangközvetítés útján a rendszer hibátlanul tudta biztosítani. Az egri tapasztalatok szerint a rendszer jól használható és üzembiztos, minden feltétel rendelkezésre áll ahhoz, hogy elsősorban az új büntetőeljárási törvény által előírt kötelezettségeknek, illetve lehetőségeknek eleget téve nyomozási bírói és büntetés-végrehajtási bírói eljárások mellett büntető peres eljárásokban is egyre többet használjuk a rendszert. A magyar bírák és igazságügyi alkalmazottak felkészültek és készen állnak a rendszer használatára. A távmeghallgatás minél gördülékenyebb használata érdekében a Via Video projekt keretén belül az Országos Bírósági Hivatal több szakmai segédanyagot, tájékoztatót készített, illetve képzésekkel igyekszik majd segíteni az azt használókat, így ösztönözve a rendszer nyújtott lehetőségek teljes kihasználására.

 

Eger, 2019. január 24.