Másodfokú ítélet költségvetési csalás bűntettében

Az Egri Törvényszék a mai napon kihirdetett másodfokú ítéletével az Egri Járásbíróság ítéletét az I. rendű vádlott kivételével a többi nyolc vádlott vonatkozásában megváltoztatta, a kiszabott büntetésüket súlyosította, és H. J. II. rendű vádlottnak két rendbeli bűnsegédként elkövetett költségvetési csalás bűntette, bűnsegédként elkövetett hűtlen kezelés bűntette és két rendbeli bűnsegédként és folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt kiszabott börtönbüntetését egy év nyolc hónapról kettő évre felemelte, melynek végrehajtását négy év helyett öt év próbaidőre függesztette fel. A másodfokú bíróság K. J. IV. rendű vádlottat költségvetési csalás bűntette, hűtlen kezelés bűntette, számvitel rendje megsértésének bűntette, szerzői vagy szerzői jogokhoz kapcsolódó jogok megsértésének vétsége és folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt 350.000,- Ft pénzbüntetés mellett egy év börtönbüntetésre is ítélte, melynek végrehajtását kettő év próbaidőre felfüggesztette. A másodfokú bíróság K. I. I. rendű vádlott vonatkozásában az elsőfokú bíróság ítéletét hatályon kívül helyezte, és az elsőfokú bíróságot új eljárás lefolytatására utasította, egyebekben az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta.

Az Egri Járásbíróság a 2016. szeptember 19-én kihirdetett elsőfokú ítéletével K. I. I. rendű vádlottat költségvetési csalás bűntette, folytatólagosan elkövetett sikkasztás bűntette, folytatólagosan elkövetett hűtlen kezelés bűntette, két rendbeli csalás bűntette, három rendbeli szerzői vagy szerzői jogokhoz kapcsolódó jogok megsértésének vétsége, számvitel rendje megsértésének bűntette és három rendbeli hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt két év börtönbüntetésre és 450.000,- Ft pénzbüntetésre ítélte. A bíróság a szabadságvesztés végrehajtását öt év próbaidőre felfüggesztette.

A járásbíróság által megállapított tényállás szerint a Pétervásárai és Bélapátfalvai mikrotérségi társulások 2008 nyarán létrehoztak egy közhasznú egyesületet az Európai Unió által a Leader program keretében vidékfejlesztési célokra nyújtott támogatás hatékony felhasználása érdekében. A társadalmi szervezet elnöke K. I. I. rendű vádlott lett. 2008. év végére az egyesület egy munkaszervezetet hozott létre, melynek tagjai munkaszerződést kötöttek az egyesülettel. A munkaszervezetnél H. J. II. rendű vádlott és K. I. I. rendű vádlott irányította a munkát. Az akciócsoportok tevékenységükhöz kapcsolódóan támogatást vehettek igénybe többek között irodahelyiségek fenntartására, tanulmányok, helyzetfeltáró elemzések elkészítésére és aktualizálására, valamint projektek előkészítésére. K. I. I. rendű vádlott H. J. II. rendű vádlott közreműködésével 2008., 2009. és 2010. években a működési költség finanszírozására irányuló kérelmekhez olyan számlákat csatolt, melyek mögött tényleges teljesítés egyáltalán nem volt. A számlákat kiállító társaságok képviselőit H. J. II. rendű vádlott vonta be a cselekményekbe.

2005-ben alakult meg a Terra Mater Környezetvédelmi Közhasznú Egyesület, melynek elnöke az I. rendű vádlott lánya, K. J. IV. rendű vádlott volt. Az elnök H. J. II. rendű vádlott közreműködésével 2008-ban az egyesület nevében benyújtott, működési költség finanszírozására irányuló kérelmeihez olyan szolgáltatásokról kiállított számlákat csatolt, melyek mögött tényleges teljesítés egyáltalán nem volt. A IV. rendű vádlott 2009-ben az I. rendű és a II. rendű vádlottak közreműködésével olyan számlákat is becsatolt, melyeken szereplő szolgáltatásokat egyáltalán nem is vehette volna igénybe.

A vádlottak cselekményükkel több, mint 23 millió forint vagyoni hátrányt okoztak, mely megtérült.

Az ítélet ellen az ügyész valamennyi vádlott vonatkozásában a kiszabott büntetés súlyosítása, az I. rendű és a IV. rendű vádlottak és védőik felmentés, míg a III. rendű vádlott és védője felmentés és enyhítés érdekében fellebbezést jelentettek be.

A másodfokú bíróság megállapította, hogy az elsőfokú bíróság a költségvetési csalás és a hűtlen kezelés bűncselekmények vonatkozásában megalapozott tényállást állapított meg és indokolási kötelezettségének is eleget tett. Azonban kizárólag az I. rendű vádlottat érintő sikkasztás és az Egri Takarékszövetkezet sérelmére elkövetett csalás vonatkozásában a tényállás nem megalapozott, felderítetlen, további vizsgálódásra, a tényleges kifizetések megállapítására van szükség, melyre a másodfokú bíróságnak nincs lehetősége, ezért az elsőfokú bíróság ítéletét az I. rendű vádlott vonatkozásában hatályon kívül helyezte. A többi vádlott esetében az ítélet jogerős.