Elsőfokú ítélet az iskolatársát megverő fiatalok ügyében

A Hatvani Járásbíróság a mai napon meghozott elsőfokú ítéletével fiatalkorú V. E. I. rendű vádlottat társtettesként a tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett személyi szabadság megsértésének bűntette és társtettesként elkövetett súlyos testi sértés bűntettének kísérlete miatt két év fiatalkorúak börtönbüntetésére ítélte, melynek végrehajtását két évre felfüggesztette, fiatalkorú Sz. R. II. rendű vádlottat társtettesként a tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett személyi szabadság megsértésének bűntette és társtettesként elkövetett súlyos testi sértés bűntettének kísérlete miatt egy év hat hónap fiatalkorúak fogházbüntetésére ítélte, melynek végrehajtását két évre felfüggesztette, míg H. K. III. rendű vádlottat bűnsegédként elkövetett súlyos testi sértés bűntettének kísérlete miatt egy év hat hónap börtönbüntetésre ítélte, melynek végrehajtását két év próbaidőre felfüggesztette. A bíróság megállapította, hogy a fiatalkorú I. rendű és II. rendű vádlottak a próbaidő tartama alatt pártfogó felügyelet alatt állnak.

Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás szerint a fiatalkorú I. rendű vádlott a társával, a fiatalkorú II. rendű vádlottal 2017 májusában Hatvanban az egyik gimnázium előtt megvárták a kiskorú sértettet, mert megegyeztek abban, hogy egy korábbi, az I. rendű vádlott és a sértett közötti nézeteltérést úgy fognak rendezni, hogy az iskola előtt, a nyílt utcán az iskolások szeme láttára megverik a kiskorú sértettet. Az I. rendű és a II. rendű vádlottak előre megtervezetten a hetedik tanóra befejezését követően kilépő kiskorú sértettet az iskola előtt a két karjánál megfogva, látványosan megragadták, és a sértettet az akarata ellenére az iskolából kilépő közel száz diák előtt, körülbelül harminc méteren keresztül az utcára vezették abból a célból, hogy megverjék, miközben számon kérően kiabáltak vele. Ezt követően az I. rendű és a II. rendű vádlottak közösen folyamatosan bántalmazták a sértettet, pofon ütötték, a fejét a betonoszlopba ütötték, valamint a haját kitépték, és többször megrugdosták a földön fekvő sértettet. Eközben az I. rendű vádlott barátja, a III. rendű vádlott a verés helyszínére érkező és azt észlelve a sértettet bántalmazó vádlottakkal szemben fellépni szándékozó személyt feltartóztatta, a mellkasánál fogva ellökte őt, ezáltal a III. rendű vádlott a sértett bántalmazásának folytatását segítette. A kiskorú sértett a bántalmazás következtében nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett, azonban fennállt súlyosabb, nyolc napon túl gyógyuló sérülések kialakulásának a lehetősége is.

Az ítélet nem jogerős. Az ügyész az ítélet ellen mindhárom vádlott vonatkozásában a kiszabott büntetés súlyosítása, míg a II. rendű vádlott és védője enyhítés, a III. rendű vádlott pedig felmentés érdekében fellebbezést jelentettek be. Az I. rendű vádlott és védője az ítéletet tudomásul vették.