A gyermekkel való kapcsolattartásra vonatkozó határozat végrehajtása iránti eljárás

Jogszabályváltozás folytán 2020. március 1. napjától a bíróság vagy a gyámhatóság által hozott, kiskorú gyermek és különélő szülője, nagyszülője vagy más kapcsolattartásra jogosult személy közötti kapcsolattartásra vonatkozó határozatban foglaltak megszegése esetén a kapcsolattartás végrehajtását a bíróságtól lehet kérni.

2020. február 29-ig a gyámhatósághoz benyújtott kérelmek elbírálását továbbra is a gyámhatóság intézi.

2020. március 1-jétől a kérelem a bíróságon a kapcsolattartásra vonatkozó szabályok megszegésétől számított 30 napon belül terjeszthető elő.

A kérelem elbírálására kizárólag az a járásbíróság lesz az illetékes, amelynek illetékességi területén a kiskorú gyermek lakik.

A kérelemnek tartalmaznia kell az eljáró bíróságot, a kérelmező nevét és személyes adatait, a kérelmezett (kapcsolattartást akadályozó személy) nevét és személyes adatait, a kapcsolattartással érintett gyermek adatait, a kapcsolattartást szabályozó bíróság, vagy gyámhatóság nevét és ügyiratszámát, annak leírását, hogy a kapcsolattartás szabályának megszegése miben nyilvánul meg, valamint a végrehajtásra irányuló határozott kérelmet.

A fél a kérelmet a lakóhelye, munkahelye szerinti vagy az eljárás lefolytatására illetékes járásbíróságon az Ügyfélfélsegítőn szóban is előadhatja, melyet a bíróság jegyzőkönyvben rögzít.

Az eljárás illetéke a kérelemben foglalt elmaradt kapcsolattartásonként 6.000 Ft, amelyet a kérelem benyújtásával egyidejűleg nem kell leróni, mert az eljárás költségfeljegyzési jogos eljárás. Az illeték viseléséről a bíróság az eljárást befejező határozatban rendelkezik.

A fél a költségmentességi nyomtatvány kitöltésével továbbá a jövedelmi és személyi körülmények igazolásával rászorultsága esetén az eljáró járásbíróságtól személyi költségkedvezményt igényelhet.