Számlaszámok

Az Egri Törvényszék bankszámláit a Magyar Államkincstár vezeti.

Nemzetközi deviza átutalások SEPA („Single Euro PaymentArea”, azaz Egységes Euró Fizetési Övezet) rendszeren keresztül történő utalás esetén a kedvezményezett SWIFT-BIC kódjaként a Magyar Államkincstár HUSTHUHB kódját kell feltüntetni. Ebben az esetben a költségviselési módként az „SHA” (osztott költségvállalás) megjelölést kell alkalmazni.

Egyéb (SEPA-tól eltérő) elszámolási rendszereken (pl.TARGET2) keresztülteljesített nemzetközi deviza átutalás esetén fel kell tüntetni a számlavezető (account withinstitution”) Magyar Államkincstár  SWIFT-BIC kódját: HUSTHUHB, valamint a Magyar Államkincstár  levelező („correspondent”) bankjaként a Magyar Nemzeti Bank SWIFT-BIC kódját is: MANEHUHB

Előirányzat-felhasználási keretszámla:

Az Egri Törvényszék alaptevékenységéhez kapcsolódó bevételek (kivéve a központosított bevételek) és kiadások teljesítésére szolgál.

Egyéb közhatalmi bevételek: bűnügyi költség, állam által előlegezett költség, rendőri elővezetés, gyermektartásdíj állam által előlegezett összege

Számlaszám: 10035003-01483051-00000000

IBAN szám: HU67 1003 5003 0148 3051 0000 0000

 

Bírói letéti számla:

A bírósági eljárásokhoz kapcsolódó költségek megelőlegezésére szolgál (teljesítési, őrzési letétek, szakértői, ügygondnoki, tanú, tolmács, vagyonfelügyelői díjak, óvadék, biztosíték, lefoglalt bűnjelpénz, stb.).

A bírói letéti számlára történő befizetésnél – banki átutalásakor, vagy sárga csekken történő befizetéskor –  a közleményben kérjük megjelölni a bírósági ügyszámot, az eljáró bíróságot,  és az összeg rendeltetését(pl. szakértői díj).

Számlaszám: 10035003-01483051-21000005

IBAN szám: HU46 1003 5003 0148 3051 2100 0005

 

Végrehajtói letéti számla:

Az Egri Törvényszék végrehajtói által behajtott igazságügyi követelések befizetésére szolgál.

Számlaszám: 10035003-01483051-22000008

IBAN szám: HU12 1003 5003 0148 3051 2200 0008

 

Felszámolói letéti számla:

A felszámolási eljáráshoz kapcsolódó hitelezői regisztrációs díjak befizetésére szolgál.

Számlaszám: 10035003-01483051-24000004

IBAN szám: HU20 1003 5003 0148 3051 2400 0004

 

Egri Törvényszék eljárási illeték

Számlaszám: 10032000-01012420-00000000

IBAN: HU54 1003 2000 0101 2420 0000 0000

Az elektronikus úton eljáró ügyfél által teljesített illeték befizetésére és kezelésére szolgáló számla.

Téves utalás, vagy magasabb összegű illeték befizetése esetén az eljárási illeték megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII.20.) PM rendelet 7. §-a szerint kell eljárni.

 

EFER elszámolási számla:

Számlaszám: 10035003-01483051-02000006

IBAN szám: HU96 1003 5003 0148 3051 0200 0006

Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer (EFER) elszámolási számla igénybevételével indított fizetések elszámolására szolgál.

Az EFER-en keresztül történő illetékfizetésre az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.19.) kormányrendeletben foglaltakat kell alkalmazni.

TECHNIKAI SZÁMLA, KÖZVETLEN BEFIZETÉST NE KEZDEMÉNYEZZEN RÁ!