Számlaszámok

Az Egri Törvényszéken az alábbi letéti számlákra intézhetnek befizetéseket:

 

Nemzetközi utalások SWIFT kódja: MANEHUHB

 

Bírói letéti számla:

A bírósági eljárásokhoz kapcsolódó költségek megelőlegezésére szolgál (teljesítési, őrzési letétek, szakértői, ügygondnoki, tanú, tolmács, vagyonfelügyelői díjak, óvadék, biztosíték, lefoglalt bűnjelpénz, stb.).

Számlaszám: 10035003-01483051-21000005

IBAN szám: HU46 1003 0148 3051 2100 0000 0005

Végrehajtói letét:

Az Egri Törvényszék végrehajtói által behajtott igazságügyi követelések befizetésére szolgál.

Számlaszám: 10035003-01483051-22000008

IBAN szám: HU12 1003 5003 0148 3051 2200 0000 0008

Felszámolói letéti számla:

A felszámolási eljáráshoz kapcsolódó hitelezői regisztrációs díjak befizetésére szolgál.

Számlaszám: 10035003-01483051-24000004

IBAN szám: HU20 1003 5003 0148 3051 2400 0000 0004

Elszámolási számla:

Bírságból származó jogcímek: pénzbüntetés, pénzbíráság (ideértve a cégbíróságit is)

Igazgatási szolgáltatási díjbevétel: bűnügyi költség, állam által előlegezett költség, rendőri elővezetés, gyermektartásdíj állam által előlegezett összege

Számlaszám: 10035003-01483051-00000000

IBAN szám: HU20 1003 5003 0148 3051 0000 0000

EFER elszámolási számla:

Számlaszám: 10035003-01483051-02000006

IBAN szám: HU96 1003 5003 0148 3051 0200 0006

Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer (EFER) elszámolási számla igénybevételével indított fizetések elszámolására szolgál. 2015. január l.napjától indult csődeljárásokban – a Csődtv.6.§.(5/a) bek. szerint az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett fél az eljárási illetéket, a kifogás tételes illetékét és a közzétételi költségtérítést elektronikus úton fizeti meg a kérelem benyújtását megelőzően az EFER-en keresztül.

A 44/2004. (XII.20.) PM rendelet 6/A.§.(4) bekezdése értelmében az elektronikus úton eljáró félnek a bírósági eljárási illetéket átutalással kell megfizetnie az illetékes törvényszék kincstárnál vezetett illeték bevételi számlájára. Az átutalási megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni - a Pp.394/H.§.(4) bek.-ben foglaltaknak megfelelően - az érkeztetési azonosító számot és az ügyfél nevét.

Egri Törvényszék eljárási illeték

Számlaszám: 10032000-01012420-0000000

IBAN: HU54 1003 2000 0101 2420 0000 0000

A közjegyző által fizetési meghagyásos eljárásban és a fizetési meghagyás alapján indult végrehajtási eljárásban hozott határozat ellen - elektronikus úton kezdeményezett fellebbezés után - a bírósági eljárási illetéket átutalással kell megfizetni az illetékes törvényszék illeték bevételi számlájára 44/2004. (XII.20) PM rendelet 6/A.§ (1) alapján.

A hivatkozott rendelet 6/A.§. (3) bek. értelmében elektronikus úton eljáró fél az illetéket az illetékes törvényszék illeték bevételi számlájára átutalással is megfizetheti.

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény vagy cégnyilvántartásról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolási szóló V. tv. 119.§-a alapján elektronikus úton kezdeményezett eljárásokban átutalással fizetendő a bírósági eljárási illeték, az illetékes törvényszék illeték bevételi számlájára.

Átutalásnál a közlemény rovatban fel kell tüntetni az érintett nevét (adós, törölt cég), cégjegyzékszámát és az eljárás tárgyát oly módon, hogy abból – jogorvoslati eljárás kezdeményezése esetén – kitűnjék a jogorvoslat ténye.

Téves utalás, vagy magasabb összegű illeték befizetése esetére a 22/2004. (XII.20.) PM r. 7 §-a vonatkozik.